Raahen kaupungin Rakennetun ympäristön lautakunta järjesti avoimen kuulemistilaisuuden Teknisen keskuksen valtuustosalissa keskiviikkona 12.2.2020 koskien liikuntapaikkojen säästötavoitteita. Valtuustosali oli täynnä Raahen urheiluseurojen edustajia sekä yksityishenkilöitä.

Taustalla on Kaupunginvaltuuston talousarvion päättämä säästöpaine, joka liikuntapaikkojen budjettiin on 175 000 euroa vuodessa. Raahen kaupungin menot vuonna 2020 ovat 181,2 milj. euroa, joten liikuntapaikkoja koskeva säästöpaine on 0,1 % kaupungin vuosittaisesta kokonaisbudjetista.

Keskustelu tilaisuudessa polveili alkaen lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja syrjätymisestä päättyen kaupungin poliittisen päätöksenteon lyhytnäköisyyteen, kokonaiskuvan puuttumiseen ja puutteelliseen valmisteluun. Pöydällä on yksi Kaupungin huonoimmista päätöksistä pitkään aikaan.

Sekä yleisön että lautakunnan edustajien yhteiseen näkemykseen pohjaten keskustelun lopputulemat olivat:

  • Kaupungin talousarvion päätöksenteko oli toteutettu kiireellä ilman huolellista valmistelua koskien liikuntapaikkojen taloutta
  • Ennakkovaikutusten arviointia, jossa esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvien lisääntyvien sosiaalikustannusten, lisääntyvän liikkumattomuuden ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisen, omaehtoisten liikkujien harrastusmahdollisuuksien rajoittamisen (kuten hiihto- ja ulkoilureitit) tai kaupungin imagon muuttumisen vaikutuksia ei ole toteutettu ennen päätöksentekoa
  • Seurojen vapaaehtoisten talkootöiden mittavuutta esimerkiksi jalkapallon, pesäpallon, hiihdon ja muiden lajien olosuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen tai säännöllisen ohjatun toiminnan järjestämiseen ei ole tunnistettu tai arvostettu
  • Lajikohtaisten olosuhteiden ylläpitokustannuksien kartoitus aiemmilta vuosilta on nykyisillä lähtötiedoilla mahdotonta, minkä vuoksi mahdollisten käyttömaksujen laskenta tasapuolisesti, realistisesti ja lajikohtaisesti on erittäin haastavaa ellei mahdotonta

Keskustelun pohjalta paikalla olleet seurat ja yksityishenkilöt esittivät yksimielisesti Rakennetun ympäristön lautakunnalle seuraavassa kokouksessaan 18.2.2020 päätettäväksi lisämäärärahan hakemisen kaupunginvaltuustolta kattaakseen puutteellisesti valmistellun ja kaupungin talousarvion kokonaisuudessa merkityksettömän säästöpaineistuksen kattamiseksi.