Elcoline Plant Service Oy

Pajakatu 5, 92150 RAAHE
040 565 0838 www.elcoline.fi

Yrityksen omistaja: Elcoline Group Oy
Perustamisvuosi: 1953
Henkilömäärä: 60
Toimiala: Metallituotteita

Elcoline Plant Service kuuluu Elcoline Group -kon-
serniin. Yrityksen liiketoiminta keskittyy mekaani-
siin asennus- ja kunnossapitotöihin sekä luokka-
hitsaustöihin. Elcoline Plant Service osti GE Power
Servicen (entinen Alstom Finland Oy) Plant Service
liiketoiminnan 1.7.2016. Vaikka vuosien kuluessa
nimi ja omistajat ovat vaihtuneet, yrityksen juuret
kantavat aina vuoteen 1953, jolloin Pointo Oy
perustettiin Raaheen. Pointo Oy:llä oli alusta lähtien
vahvat kytkökset Raahen Rautaruukkiin.
    Nykyisen yhtiön toiminta kattaa koko Suomen
alueen. Kotimaisuus ja luotettavuus ovat yhä yhtiön
tunnuksia ja yhteistyökumppanit haetaan mieluum-
min paikkakunnalta kuin kauempaa. Asiakkaista
huolehtiminen on muutakin kuin mainoslause.
Elcoline Plant Service Oy:n Raahen tulosyksikön
päällikön, Teemu Pohton mukaan yritys huolehtii
asiakkaistaan, vaikka se vaatisi taloudellisia uhra-
uksia.

Itsekin jo nuorena miehenä Pointo Oy:llä työs-
kennellyt ja myöhemmin insinööritutkinnot suorit-
tanut Teemu tuntee hyvin kentän toiminnan. Toimi-
henkilötyössä hän on ollut jo 10 vuotta. Luotettavuus
myös työntekijöitä kohtaan näkyy henkilöstön siir-
tymisenä uuteen yritykseen, vaikka yritysnimet
ovatkin vaihtuneet. Tämän kirjan valmistumisen
aikaan (v. 2018) talosta on siirtymässä eläkkeelle
työntekijöitä, jotka tulivat aikoinaan töihin PointoOy:lle.
Teemu kaipaileekin vanhaa ”kisällitoimin-
taa”, jonka myötä nuoret taloon tulevat työntekijät
saisivat oppia vanhemmilta konkareilta. Tärkeät tie-
dot ja taidot siirtyisivät näin sukupolvelta toiselle.