Raahen seudun urheiluseurat FC Raahe, Pattijoen Urheilijat Juniorit, Pattijoen Urheilijat, Pattijoen Tempaus, Raahen Vesa, Saloisten Salama ja AS Moon ovat tehneet vastaesityksen liikuntapaikkojen maksullisuudelle, joilla kaupunki pyrkii tavoittelemaan kustannussäästöjä. Tavoitteena ottaa päätöksenteossa aikalisä ja palauttaa asia uudelleenvalmisteltavaksi yhteistyössä seurojen kanssa. Rakennetun ympäristön lautakunta päättää asiasta kokouksessaan tiistaina 14.1.2020.

AVOIN KIRJE

Esitys Raahen Kaupungille ja Rakennetun ympäristön lautakunnan jäsenille

Liikuntapaikkojen maksullisuudesta Raahessa

Raahen seudun suurimmat seurat lukivat Rakennetun ympäristön lautakunnan esityslistasta 14.1.2020 kokoukseen esityksen 175 000 euron säästötavoitteesta, joka tultaisiin ainakin osittain kattamaan liikuntapaikkojen käyttömaksuilla. Seurat ovat tästä hyvin huolissaan. Pidämme esitystä puutteellisesti valmisteltuna, ilman urheiluseurojen ja käyttäjien kuulemista, taikka päätöksen suorien ja epäsuorien vaikutusten arviointia. Kyseisen päätöksen kokonaisvaikutukset tulisivat olemaan kaupungille negatiiviset muun muassa imagotappiona, sosiaali- ja terveyskustannusten kasvuna sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien heikkenemisenä. Rakennetun ympäristön lautakunnan esityksessä näitä tekijöitä ei ole arvioitu tai otettu huomioon.

Seurat pyytävät päättäjiä ottamaan huomioon, että jo nyt harrastajien vanhemmat ja harrastajat itse toteuttavat paljon liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä toimia talkootöinä, jotka normaalitilanteessa kuuluvat kaupungin ylläpidon piiriin. Tästä esimerkkinä Pattasten takakenttien kunnostaminen harrastus- ja pelikäyttöön soveltuvaksi talkoilla, Koivuluodon tekonurmen lumenluontitalkoot keväisin sekä Pitkänkarin kentän haravointi- ja puhdistustalkoot kesäisin. Näihin ylläpitotoimiin kaupungin ylläpitokapasiteetti tai –halukkuus ei ole toistaiseksi riittänyt, vaan seurat ovat käyttäneet näihin satoja ja satoja talkootyötunteja.

Seurat näkevät jäsenistönsä, eli harrastajien ja heidän perheensä, taloudellisesti joutuvan liian tukalaan asemaan liikuntapaikkojen tullessa maksullisiksi. Näemme, että maksullisuus tulee karsimaan harrastajamääriä, joka tarkoittaa vääjäämättä lasten ja nuorten syrjäytymisen lisääntymistä ja terveyden heikentymistä. Tämä vaikuttaa suoraan sosiaali- ja terveyskulujen kasvuun. Liikuntaharrastus lisää tunnetusti lasten ja nuorten itsetuntoa, itseluottamusta sekä sosiaalista aktiivisuutta. Kyseiset tekijät vaikuttavat positiivisesti muun muassa yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä koulumenestykseen.

Tällä hetkellä raahelaisissa urheiluseuroissa harrastaa 800 jalkapalloilijaa, 500 yleisurheilijaa ja 250 pesäpalloilijaa, joiden toimintamaksuihin tämä päätös tulisi vaikuttamaan. Allekirjoittaneet seurat ovat laskeneet, että liikuntapaikkojen käyttömaksut tulisivat kasvattamaan harrastajiemme toimintamaksuja yhteensä 45 000-60 000 euroa, jotka tulisivat näkymään suoraan vanhempien lisääntyvänä kuluna mahdollistaa harrastus lapselleen. Kasvavat toimintamaksut näkyvät suoraan vanhempien lisääntyvänä kuluna mahdollistaa harrastus lapselleen. Emme usko, että kaikkien vanhempien maksukyky riittää kasvaviin toimintamaksuihin, joka taas kasvattaa hyvinvointikuilua hyvätuloisten ja heikkotuloisten välillä ja lisää sosiaalista syrjäytymistä heidän osaltansa, joilla ei ole varaa harrastaa. Emme myöskään usko, että kyseinen päätös olisi eduksi kaupungin imagolle verrattuna lähikuntiin, joissa liikuntapaikkojen käyttäminen on alaikäisille harrastajille ilmaista. Päätös ei siis ainakaan vahvista kaupungin mainetta lapsiystävällisenä, vaan päinvastoin heikentää sitä.

Vastuullisina toimijoina urheiluseurat ymmärtävät kaupungin heikon taloustilanteen. Uskomme kuitenkin, että yhdessä asiaa valmistelemalla ja muitakin vaihtoehtoja kuin maksullisuutta tarkastelemalla säästöjä sekä tehokkuuden parantamista voidaan toteuttaa. Seurat esittävät, että yhteistyössä arvioidaan esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot maksullisuudelle:

  • ylläpitotehtävien kartoitus ja tehokkuuden nostaminen sekä turhien työtehtävien karsiminen,
  • liikuntapaikkojen ulkoistaminen tehokkaammille toimijoille,
  • osan ylläpitoon kuuluvien tehtävien korvaaminen talkootyöllä,
  • kolmen yllämainitun yhdistelmä,
  • säästötoimenpiteiden etsiminen muualta kuin liikuntapaikkojen ylläpidosta.

Urheiluseurojen puheenjohtajat esittävät lautakunnan jäsenille, että he eivät hyväksy tämänhetkistä esitystä liikuntapaikkojen maksullisuudesta. Sen sijaan esitämme, että asia otetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös seuroja ja kaupungin asukkaita kuullaan ennen päätöksentekoa.

ALLEKIRJOITUKSET

Raahessa 13.1.2020,

FC Raahe Ry / Jani Verkasalo

Pattijoen Urheilijat Juniorit Ry / Janne Kallio

Pattijoen Urheilijat Ry / Jari Suonvieri

Raahen Vesa Ry / Ilkka Kontinaho

Pattijoen Tempaus Ry / Harri Korpela

AS Moon Ry / Juho Heiskanen

Saloisten Salama Ry / Markku Tuomaala